فایل کامل ماهیت حزب و بررسی احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب

ماهیت حزب و بررسی احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب
کلمات کلیدی:ماهیت حزب,احزاب سیاسی,احزاب سیاسی ایران,احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب,تاریخچه احزاب سیاسی در ایران,احزاب سیاسی ایران بعد از انقلاب,ماهیت حزب و بررسی احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

مقدمه:

پیروزی انقلاب اسلامی، باب نوینی را برای فعالیت گروه ها ، تشکل ها و احزاب سیاسی باز کرد؛ و شاهد تقابل جناح های سیاسی مختلف و در مقابل، اتحاد گروه های متفاوت حول محوری مشترک بود. در این اتحاد ها و گسست ها، صف بندی های جدیدی ایجاد می شد و بین دو یا چند جریان خط کشی شفافی ترسیم می شد. از رودررویی اسلام گرایان با نیروهای غیرمذهبی در اوایل انقلاب گرفته تا انشقاق بین جناح چپ و راست اسلامگرا از سال ۱۳۶۰ تا ۶۸ و سپس ظهور راست مدرن تا سال ۷۶ و بعد ازآن نیز ورود مفاهیم توسعه سیاسی به گفتمان حکومت و قدرت گرفتن اصلاح طلبان در مقابل محافظه کاران و بالاخره ظهور اصولگرایان و آغاز صف بندی جدید در دو سوی مفهوم«دموکراسی» همه تحولات سیاسی 32 سال عمر نظام جمهوری اسلامی است.

در این مقاله سعی میکنیم که مهمترین حزبها و گروهای سیاسی معتقد به نظام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قراردهیم. براین اساس ابتدا به بررسی مفهوم حزب (در غرب و اسلام) و تاریخچه احزاب سیاسی در ایران، سپس به احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب در سه دوره زمانی : نخست؛ از پیروزی انقلاب اسلامی تا انحلال حزب جمهوری اسلامی (1357 ت 1366). دوره دوم؛ از انحلال حزب جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 1376 و دوره سوم؛ بعد از خرداد 1376 تا کنون. می پردازیم و در پایان به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی:

ماهیت حزب

احزاب سیاسی

احزاب سیاسی ایران

احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب

مفهوم حزب:

در تبیین مفهوم حزب در فرهنگ سیاسی معاصر مشكلاتی خودنمایی می كند. مشكل نخست به تحول مفهومی آن در گذر زمان بازمی گردد. دوم آنكه، تنوّع احزاب در جوامع موجب شده است كه نتوان برای آن شاخص های مشتركی كه منطبق بر همه گونه های حزبی باشد ارائه كرد و سوم، به تفاوت بینش و نگرش كسانی باز می گردد كه درصدد تبیین آن برآمده اند. گفته می شود نخستین بار ادموند برك (1797ـ1729) درباره احزاب سخن گفته است. وی حزب را گروهی از افراد جامعه می داند كه با یكدیگر متحد شده و بر مبنای اصول خاصی كه مورد پذیرش همه آن هاست برای حفظ و توسعه منافع ملی می كوشند.[1]

پس از او جیمز مدیسن (1836ـ1750)، حزب را ضرورتی انكارناپذیر دانست. مدیسن در این باره معتقد است كه «حزب عده ای ازافرادند كه چه در مقام اكثریت باشند و چه در مقام اقلیت، بر اساس منافع و یا هدف های مشترك خود كه با منافع و هدف های سایر افراد و نیز منافع و هدف های دایمی و كلی جامعه در تضاد است، با یكدیگر طرح اتحاد ریخته اند.»[2] موریس دورژه می گوید: «حزب مجموعه ای از گروه های پراكنده در اطراف كشور است كه ازطریق سازمان های هماهنگ كننده به هم پیوسته اند.»[3] با توجه به تعریف های گوناگون از حزب، به نظر می رسد می توان از طریق بیان ویژگی یا شاخص های حزب تصویر دقیق تری از حزب ارائه كرد. در این راستا برخی نویسندگان محورهای ذیل را برشمرده اند: الف ـ وجود تشكیلات پایدار مركزی; ب ـ وجود شعبه هایی كه با مركز پیوند و ارتباط داشته باشند; ج ـ پشتیبانی مردم; د ـ كوشش برای دستیابی به قدرت سیاسی.[4] تعریف و ویژگی هایی كه برشمردیم با گفتمان اندیشه سیاسی غرب همنوایی و انسجام دارد; زیرا، حزب زمانی شكل گرفت كه جامعه غرب از سویی از سنّت گسسته بود و از سوی دیگر، فرهنگ مدرنیته به طور كامل شكل نگرفته بود. و حزب در جهت پر كردن شكاف های اجتماعی ظهور یافت.

فهرست مطالب

مقدمه

مفهوم حزب: 3

مفهوم حزب بر اساس آموزه های اسلامی 5

تاریخچه احزاب سیاسی در ایران: 7

احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب 8

دوره اول: (گروه ها و تشکل های سیاسی فعال پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا انحلال حزب جمهوری اسلامی) 8

الف. حزب جمهوری 10

ب. جامعه روحانیت مبارز تهران 11

ج. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 12

د. نهضت آزادی 16

دوره دوم؛ ( از انحلال حزب جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 1376) 17

الف. جامعه روحانیت مبارز و تشکل های همسو با آن 17

1. جمعیت مؤتلفه اسلامی 18

2. جامعه اسلامی پزشکان 18

3. جامعه اسلامی کارگران 18

4. جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران 18

5. جامعه اسلامی فرهنگیان 19

6. جامعه اسلامی کارمندان 19

7. کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند 19

8. جامعه اسلامی مهندسان 19

9. جامعه انجمن اسلامی بازار و اصناف 20

10. جامعه زینب جامعه زینب 20

ب. مجمع روحانیون مبارز تهران 20

ج. حزب کارگزاران سازندگی ایران 21

د. جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی 23

دوره سوم؛ (بعد از خرداد 1376 تا کنون) 24

الف. حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی 24

ب. حزب همبستگی ایران اسلامی 26

ج. مجمع نیروهای خط امام 28

د. جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران 28

ذ. حزب اسلامی کار 28

ر. انجمن اسلامی معلمان ایران 30

ز. مجمع اسلامی بانوان 30

س. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران 30

ش. دفتر تحکیم وحدت 30

و. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم 31

ی. حزب اعتماد ملی 32

نتیجه گیری 33

منابع 34

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سنجش سلامت و فساد اداری:مبانی نظری سنجش سلامت اداری,مبانی نظری سنجش فساد اداری,پیشینه تحقیق سنجش سلامت اداری,پیشینه تحقیق سنجش فساد اداری,پیشینه پژوهش سنجش فساد اداری,پیشینه پژوهش سنجش سلامت اداری,مبانی نظری در مورد سنجش سلامت اداری,مبانی نظری در مورد سنجش فساد اداری,

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی نقد فروغ فرخزاد با تکیه بر ناگفته هایی از زندگی ، اندیشه و آثار او:پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی نقد فروغ فرخزاد با تکیه بر ناگفته هایی از زندگی ، اندیشه و آثار او,رشته ادبیات,ادبیات,شعر معاصر,نقد,فروغ فرخزاد,تجدد طلبی,عشق,اروتیسم,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروشگاه ساز فایل

گزارش كارآموزی رشته مدیریت با عنوان تأمین اجتماعی:تأمین اجتماعی,چشم انداز رفاه اجتماعی,منابع تأمین مالی و هزینه ها,دانلود گزارش كارآموزی رشته مدیریت,دانلود گزارش كارآموزی تأمین اجتماعی,دانلودكارآموزی مدیریت

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان رابطه هوش هیجانی با اعتماد به نفس:هوش هیجانی Emotional Intelligence,اعتماد به نفس Confidence,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان رابطه هوش هیجانی با اعتماد به نفس,تكنیك‌های مدیریت هیجانها,خصوصیات افراد با اعتماد به نفس بالا,رابطه هوش هیجانی با اعتماد به نفس,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی,filein

مبانی نظری ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند:ارزش ویژه برند در شرکتها, مبانی نظری ارزش ویژه برند در شرکتها,تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,مبانی نظری تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند,رابطه آمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند,بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند شرکتها

مینیاتور و نقاشی در دوران اسلامی:مینیاتور,نقاشی,دوران اسلامی,دانلود مقاله رشته گرافیک با عنوان مینیاتور و نقاشی در دوران اسلامی,خرید مقالات گرافیک,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته گرافیک,fileina,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل,مینیاتور و نقاشی در دوران اسلامی,نقاشی در دوران اسلامی

مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی:ارزیابی عملکرد,فرایند کسب و کار,کارت امتیازدهی متوازن,دانلود مقالات رشته مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش تحقیق مدیریت,مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی

مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده:نظریه تقصیر,مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی دولت,جبران خسارت ناشی از انتقال خون الوده,مسئولیت مدنی دولت ناشی از انتقال خون آلوده,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق,دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقالات ارشد حقوق,دانلود مقالات حقوقی

ارزیابی نگرش دانشجویان بومی در برابر غیر بومی ها و اثرات آن بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه آزاد:میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه,اعتماد اجتماعی بین دانشجویان بومى و غیربومى,نگرش دانشجویان بومی به غیربومی,اثرات نگرش دانشجویان بومی به غیربومی بر میزان اعتماد اجتماعی در دانشگاه,پایان نامه اعتماد اجتماعی در دانشگاه,پایان نامه نگرش دانشجویان بومی به غیربومی

مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر:حقوق بشر,روابط بین المللی,جهانی سازی حقوق بشر,دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر,خرید مقالات حقوقی,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه,fileina,مقالات ترجمه شده,فروشگاه ساز فایلینا